پرش به محتوا پرش به پاورقی
0 موارد - 0.00 تومان 0
پتانسیل کالایی یعنی

49000 کالا ایرانی
سود صادراتی دارد

کالا و خدمات شما عضو کدام کالای پر سود است ؟

کالا صادراتی چیست ؟

خدمات

خدمات از جمله موارد پرسود برای صادرات است که همواره با افزایش سرعت تکنولوژی جدید قابلیت تعمین در کشور های مختلف را دارد
بیشتر بدانید.

محصولات

کشور ایران در حال حاضر 5 درصد از ظرفیت تولیدی محصول خود را استفاده و کمتر از 0.5 درصد آن را به بازار بین الملل عرضه میکند .
بیشتر بدانید.

دانش

دانش یکی از بهترین ابزار و کالا های مورد نیاز کشور های مختلف است که همواره در زنجیزه تامین کشور های جهن اول بوده است
بیشتر بدانید.
در هر مکان و در هر مقیاسی که هستی

کالات صادراتی هست ؟

با معرفی کالا و خدماتت در هابل میتونی بفهمی چقدر میتونی صادرات موفق داشته باشی ؛ ما

01. 4 کشور و 40 بازر گان برای توسعه 90% موفق فروش خارجی بگیر
02. به بیشترین سود از فروش با آموزش میرسی
اطلاعات آزاد اینترنت

ایران به کجا و چه چیزی صادر میکند

برای به روز رسانی های منحصر به فرد مشترک شوید!